Bảng giá thuê xe

Các xe đều trong tình trạng hoạt động tốt, chắc chắn và ngoại hình đẹp.

Xe tay ga

Thuê 1 ngày: 130.000đ150.000đ/ngày

Thuê từ 3 ngày: 120.000đ-140.000đ/ngày

Thuê từ 10 ngày: 110.000đ-120.000/ngày

Xe số

Thuê 1 ngày: 110.000đ/ngày

Thuê từ 3 ngày: 100.000đ/ngày

Thuê từ 10 ngày: 80.000đ/ngày

Khách sử dụng xe đi phượt ngoại tỉnh phụ phí  20,000 VND/xe/ngày.

Quy định số KM tối đa trong :  1 ngày là : 200km

                                                                   3 ngày là :600 km

Vượt quá số km tối đa : Phụ phí 10km =10.000 VND